page-header

Digitalni tisak

TISAK NA RAZNE FOLIJE
Nudimo Vam uslugu tiska na sve vrste folija za naljenice, plakate te razne vrsta zidnih tapeta s uzorkom po narudžbi.

WINDOW GRAFIKA
Takozvana rupičasta folija kod koje je moguće da se slika vidi sa jedne ili obje strane prozora. U svakom slučaju rupičasta folija omogućava da se iz prostorije vidi kroz staklo i foliju na vanjsku stranu, dok je obrnuta situacija moguća samo u slučaju kada je jakost svjetla u prostoriji jača od svjetlosti s vanjske strane.

TISAK NA MASH PLATNO
Gotovo identično kao cerada, samo što je u pitanju rupičasto platno koje je puno lakše od cerade. Koristi se uglavnom za oslikavanje pročelja zgrada i na mjestima gdje su jaki udari vjetra koji nailaze na manji otpor radi navedenih rupica u mash platnu. Također je moguće napraviti porub (varenje platna) i postavljanje alkica koje se mogu PVC vezicama privezati za razne ograde i slično.

ZASTAVE
Tisak isljučivo na visokokvalitetni materijal za zastave, koji je moguće porubiti i staviti kopče ili slično kako bi se mogle postaviti na različite jarbole. Ovu mogućnost reklamiranja koristi veliki spektar poduzeća za naziv ili brendove proizvoda koje imaju u svojoj ponudi (npr. razni trgovački centri, auto kuće, trgovine za izradu i prodaju asortimana kojeg zastupaju). Tisak je moguć samo s jedne strane, koji je vidljiv i s druge strane kao u ogledalu.

TISAK NA CERADU
Koristi se uglavnom za vanjsko reklamiranje. Kako malih tako i velikih površina poput čitavih pročelja zgrada uz odgovarajuću konstrukciju koja ceradu drži napetom. Kod manjih cerada moguće je napraviti porub (varenje cerade) i postavljanje alkica koje se mogu PVC vezicama privezati za razne ograde i slično.