page-header

Totemi

Izrađuju se pomoću Al profila različitih širina. Unutar totema kao pojačanje koristi se Fe podkonstrukcija i podlogu za fluo ili led rasvjetu. Mogućnosti izrade totema u dvostranoj, trostranoj ili varijanti sa 4 strane. Također je moguća izrada bez rasvjete. Kod totem većih dimenzija na Fe konstrukciji vizual se izrađuje od plastificiranih ili eloksiranih Al ploča.

Također izrađujemo vizual od svjetlopropusne panaflex cerade. Po potrebi izrađuju se sidrišta (anker nosači od Fe ploča različitih debljina).